Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Jun 28, 2020

Tìm hiểu về nến Nhật hay công cụ nến Nhật hay biểu đồ nến nói chung trong phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt được những thông tin: Giá sản phẩm trong quá khứ; Xu hướng giá trong tương lai; sức mua và sức bán của sản phẩm. Hiểu...


Jun 2, 2020

Bạn có thể đầu tư rủi ro vào sản phẩm crypto với 25 triệu và kỳ vọng lợi suất cao. Nhưng rủi ro sẽ là gì? Đăng ký tài khoản XTB tại: https://link.xtb.com/xw/uA852 Tìm hiểu về XTB: https://vn.xtb.com/vi/workshop-xstati... Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và...


May 15, 2020

Một số phương pháp đầu tư tài chính với 200 triệu đồng. Bạn có thể sinh lợi được bao nhiêu? Nên đầu tư những gì? Chi phí rủi ro ra sao? Đăng ký tài khoản XTB tại: https://link.xtb.com/xw/uA852 Tìm hiểu về XTB:


May 4, 2020

Hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân có thể giúp mỗi cá nhân trở nên giàu có và thịnh vượng

Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe TQKS ban nhé ;) !
-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT...


Apr 23, 2020

Dầu đã về đáy hay chưa, nên đầu tư như thế vào với sản phẩm này? Đăng ký tài khoản XTB tại: https://link.xtb.com/xw/uA852 Tìm hiểu về XTB: https://vn.xtb.com/vi/workshop-xstati...

-----------------------------------

The Quoc Khanh Show

7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday